announcements

REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. - Mnenje poslovodstva ciljne družbe 30.05.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI 10.02.2020 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI 10.02.2020 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI 15.07.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI 19.07.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI 22.07.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI 22.07.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI-1 08.05.2019 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO DELNIČARJEM O POPRAVKU SKLICA SKUPŠČINE 26.7.2021 REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. - Obvestilo o odločbi ATVP 05.07.2019 REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. - Obvestilo o prevzemni ponudbi in objavi prospekta 30.05.2019 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO O SKLICU SKUPŠČINE 16.7.2021 REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. - Obvestilo o sklicu skupščine 19.07.2019 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO O SKLICU SKUPŠČINE 22.07.2020 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 08.05.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 08.05.2019 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 10. 5. 2021 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 14. 4. 2021 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 17. 6. 2021 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 17.06.2020 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 17.06.2020 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 18.2.2021 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 19. 3. 2021 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 2.12.2020 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 20. 5. 2021 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 21.11.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 21.11.2019 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 28. 4. 2021 REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 6.1.2021 REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 6.10.2021


Zgodbe s ceste - naslovnica

Nagradna igra

Osvojite skuter in druge privlačne nagrade

Sodelujte