Podaljšanje registracije se opravi vsako leto, ko nam poteče veljavnost prometnega dovoljenja.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je potrebno.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

Prva registracija vozila v RS se registrira na ime lastnika, kateri mora imeti veljavno vozniško dovoljenje. Če je lastnik vozila leasing hiša, se sme registrirati na ime uporabnika vozila( z veljavnim vozniškim dovoljenjem, le če lastnik vozila (leasing hiša) poda soglasje.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • dokaz o lastništvu vozila (na vpogled v izvirniku),
 • potrdilo o skladnosti vozila,
 • dokazilo o plačilu davkov,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je to potrebno.

Če je vozilo predmet leasing pogodbe je potrebno predložiti v izvirniku še: račun na leasing hišo, soglasje k registraciji, ter pogodbo o najemu, zakupu, …

Če je vozilo pridobljeno iz tujine (odjavljeno v tujini) je potrebno predložiti tudi odjavljeno tuje prometno dovoljenje in tuji račun,…( + dokumenti potrebni za prvo registracijo vozila).

Datum nove registracije se določi glede na čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost se določi do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

Spremembo lastništva vozila mora opraviti novi lastnik v 15 dneh. Registrska tablica lahko ostane na vozilu, ravno tako ostane veljaven tudi tehnični pregled. Pridobiti pa je potrebno novo prometno dovoljenje in plačati zavarovanje, ter cestno takso najkasneje do izteka tehničnega pregleda.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokaz o lastništvu vozila; račun , pogodba..
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je to potrebno,
 • veljaven tehnični pregled, če je to potrebno.

Datum registracije se določi glede na čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost se določi do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

Pri spremembi lastništva neregistriranega vozila se določi novega lastnika, ter se ga hkrati tudi identificira (fizična oseba). Novi lastnik mora v roku 15 dneh registrirali vozilo ali pa podati izjavo o lokaciji vozila.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokaz o lastništvu vozila; račun , pogodba..

Lastnik vozila se za odjavo odloči iz naslednjih razlogov, ter mora ob odjavi predložiti;

Odjava iz prometa:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • registrske tablice – serijske (RT po izbiri ostanejo pri lastniku).

Ukradeno vozilo:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • če so – registrske tablice– serijske (RT po izbiri ostanejo pri lastniku),
 • zapisnik policije.

Vozilo za v razgradnjo:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • registrske tablice – serijske (RT po izbiri ostanejo pri lastniku),
 • potrdilo o razgradnji.

Registrske tablice lastnik vozila zamenja če;

Izgubljene ali ukradene:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • lastnik vozila poda pisno izjavo o izgubljeni oz. ukradenih registrskih tablicah.

Poškodovane ali obrabljene:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • registrske tablice.

Zaradi spremembe podatkov o lastniku ali uporabniku:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokazilo o spremembi podatkov lastnika ali uporabnika (naslov, priimek,..).

Zaradi spremembe podatkov o vozilu:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokazilo o spremembi podatkov vozila.

RT se izdajo na ime lastnika, kateri mora imeti veljavno vozniško dovoljenje. Če je lastnik vozila leasing hiša (ali druga pravna oseba), se RT izdajo na registrirati na ime uporabnika vozila (z veljavnim vozniškim dovoljenjem), le če lastnik vozila poda soglasje oz. pooblastilo.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • dokaz o lastništvu vozila (na vpogled v izvirniku),
 • potrdilo o skladnosti vozila,
 • dokazilo o plačilu davkov,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • tehnični pregled vozila, če je to potrebno.

Če je vozilo predmet leasing pogodbe je potrebno predložiti v izvirniku še: račun na leasing hišo, soglasje k registraciji, ter pogodbo o najemu, zakupu, …

Če je vozilo pridobljeno iz tujine (odjavljeno v tujini) je potrebno predložiti tudi odjavljeno tuje prometno dovoljenje in tuji račun,…( + dokumenti potrebni za prvo registracijo vozila).

Datum se določi največ za 30 dni in najmanj za 1 dan.

Opravljene storitve posameznih postopkov registracije vozil v RS, se opravljajo po zakonu o motornih vozilih in pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil.

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...