Tehnični pregledi

Nujna nadloga? Nikakor ne. Tehnični pregled pomeni pri nas to, da vaše vozilo strokovno in hitro pregledamo. Vaš cilj je tudi naš cilj: da boste z brezhibnim vozilom čimprej brez skrbi in varno nadaljevali svoje poti.

Kdaj na tehnični pregled?

Datum tehničnega pregleda lahko najdete na hrbtni strani prometnega dovoljenja oz. na Zapisniku o tehničnem pregledu vozila. Na splošno pa za vozila kategorij M1, L, R in T velja:

01
Prvi tehnični pregled mora biti opravljen, ko je vozilo staro 4 leta,
02
naslednji pregledi so vsaki 2 leti (do 8 leta starosti vozila),
03
nato pa vsako leto.
Kategorija vozilaRok za opravljanje tehničnega pregleda
M1 - osebna vozila za prevoz potnikov z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
M2 - avtobusi za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg sedeža voznika in največjo dovoljeno maso do vključno 5 tonPrvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
M3 - vozila za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg sedeža voznika in največjo dovoljeno maso večjo od 5 tonPrvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
N1 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
N2 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 12 ton (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
N3 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 12 ton (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O1 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 750 kg (lahki priklopnik)Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta od nakupa, nato vsaka 4 leta
O2 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 750 kg do vključno 3,5 tone (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O3 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 10 ton (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O4 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 10 ton (razen izjem)Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
T - traktorjiPrvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji dve leti vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
R - traktorski priklopnikiPrvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji dve leti vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
L - dvokolesna in trikolesna motorna vozilaPrvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto

Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitorst ne presega 25 km/h, se opravlja na pet let

Kako poteka tehnični pregled?

Vas zanima, kako pregledamo vozilo? Za varnost - vašo in vseh drugih udeležencev v prometu - poskrbimo tako, da vaše vozilo identificiramo, ga pregledamo vizualno in z merilniki. Pregledamo vse najpomembnejše dele.
Identifikacija in ustreznost dokumentacije
Zavorni sistem
Naprave za upravljanje
Vidljivost
Svetlobna oprema
Osi, kolesa, pnevmatike, vzmeti in blažilci
Šasija in drugi deli
Ostale kontrole in oprema
Emisije

Kaj potrebujem za tehnični pregled?

Pripeljati morate vozilo ter predložiti prometno dovoljenje in dokument o skladnosti vozila. Če je ta dokument kontrolorju dosegljiv v elektronski obliki, ga ni treba predložiti.

OPOZORILO: Vozilo mora biti redno vzdrževano, ne sme biti poškodovano ali neočiščeno.

Kaj potrebujem na poti v vozilu?

Obvezna oprema
rezervno kolo ali komplet za popravilo oz. krpanje predrte pnevmatike,
varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
komplet za prvo pomoč (veljavnost 5 let),
rezervne žarnice,
zimska oprema.
Priporočljiva oprema
odsevni brezrokavnik,
strgalo za led
vlečna vrv
Obvezna oprema za motorna kolesa kategorije (L3, L4, L5, L6, L7)
komplet za prvo pomoč za motoriste (veljavnost 5 let)
Obvezna oprema za kolesa z motorjem (kategorija L1e in L2e)
komplet (zgoraj) ni potreben
Obvezna oprema za Tovorna vozila kategorije N1 (do 3500 kg NDM)
rezervno kolo (ali enakovredni pripomoček)
varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
komplet za prvo pomoč (veljavnost 5 let)
rezervne žarnice,
gasilni aparat (z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B)
zimska oprema (glej pravilnik o delih in opremi - člen 20, 21, 22)
dodatni varnostini trikotnik (če vlečejo priklopno vozilo)
Obvezna oprema za Tovorna vozila kategorije N2, N3 (NDM več kot 3500 kg)
rezervno kolo (ali enakovredni pripomoček)
varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
komplet za prvo pomoč (veljavnost 5 let)
rezervne žarnice,
gasilni aparat (z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B)
zimska oprema
podložne zagozde (najmanj dva kosa)
dodatni varnostini trikotnik (če vlečejo priklopno vozilo)
Priporočljiva oprema
odsevni brezrokavnik,
strgalo za led
vlečna vrv
Obvezna oprema za Avtobuse M2, M3
rezervno kolo (ali enakovredni pripomoček, za izjeme glej pravilnik spodaj)
varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
komplet za prvo pomoč (veljavnost 5 let)
rezervne žarnice,
gasilni aparat (z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B)
zimska oprema
podložne zagozde (najmanj 2 kosa)
dodatni varnostini trikotnik (če vlečejo priklopno vozilo)
kladivo za razbijanje stekla (2. kosa)
Priporočljiva oprema
odsevni brezrokavnik,
strgalo za led
vlečna vrv
Obvezna oprema za Traktorje (T)
varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
komplet za prvo pomoč (veljavnost 5 let)
rezervne žarnice,
podložne zagozde (najmanj 1 kos)

Niste prepričani, kaj potrebujete?
Natančnejše informacije najdete v dokumentu:

Pravilnik o delih in opremi

Pogosta vprašanja

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila iz prometa v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba.

Izpolnite in natisnite pooblastilo

Datum tehničnega pregleda na prometno dovoljenje se načeloma piše le za prvi tehnični pregled po prvi registraciji. Pri naslednjih teh. pregledih pa stranka dobi »Potrdilo« o opravljenem tehničnem pregledu na katerem piše datum naslednjega tehničnega pregleda.

Zato, ker je vsebina prve pomoči uporabna samo 5 let in jo je potrebno obnoviti vsakih 5 let.

Če imate motorno vozilo kategorije M1 (“vozilo za prevoz oseb z največ 8 sedeži poleg sedeža za voznika), morate opraviti prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, nato do osmega leta starosti na vsaki dve leti, naprej pa vsako leto.

Letos vozilo nima tehničnega pregleda, podaljšanje registracije pa lahko opravite v okviru 30 dni.

Vsa pogosta vprašanja