Registracija

Uredite dokumente za svoje vozilo. Ne glede na to, ali potrebujete tehnični pregled ali ne, se brez ustreznega prometnega dovoljenja ne boste mogli odpraviti na pot.

Kaj potrebujem za registracijo?

Registracijo uredite za novo vozilo, nato pa jo podaljšate vsako leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja. Potrebovali boste:

01
dokazilo o istovetnosti (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje / pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v Ajpes),
02
prometno dovoljenje,
03
zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
04
plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu (če je potrebno).

Podaljšanje registracije se opravi vsako leto, ko nam poteče veljavnost prometnega dovoljenja.

Kaj potrebujem?

  • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
  • prometno dovoljenje,
  • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
  • letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je potrebno.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).