Zakaj ni več kuponov?

Kupone nekatere zavarovalnice še imajo, če sklepate zavarovanje ob samem postopku registracije vozila. Drugače kuponov ni več in niso pogoj pri uveljavljanju škodnega primera.