Zakaj na zadnji strani prometnega dovoljenja ni označen datum naslednjega tehničnega pregleda?

Datum tehničnega pregleda na prometno dovoljenje se načeloma piše le za prvi tehnični pregled po prvi registraciji. Pri naslednjih teh. pregledih pa stranka dobi »Potrdilo« o opravljenem tehničnem pregledu na katerem piše datum naslednjega tehničnega pregleda.