Se bonus deduje?

Bonus se podeduje z vozilom, za kar pa potrebujete sklep o dedovanju in original zavarovalno polico preminulega lastnika.