Pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij REGIA KRITJE

REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ ZAVAROVANJ

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA KRITJE d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si.

Pritožba mora vsebovati:

  • Dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
  • prometno dovoljenje,
  • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno).

Pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij REGIA KRITJE d.o.o

REGISTER ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV REGIA KRITJE D.O.O.

Na podlagi 562. člena ZZavar-1 vodi REGIA KRITJE d.o.o., register zavarovalnih zastopnikov.

Vpogled v register zavarovalnih zastopnikov REGIA KRITJE d.o.o., je omogočen na sedežu REGIA KRITJE d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, s predhodno najavo na telefonsko številko: 04 201 52 19. Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja posameznih zastopnikov pa je mogoče preveriti tudi na internetni strani AZN: Register zastopnikov in posrednikov (a-zn.si).