Katere dokumente potrebujem za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila?

Potrebna dokumentacija:

  • vloga kopije tujega prometnega dovoljenja (za že registrirano vozilo)
  • ES-certifikat o skladnosti (COC)-za novo vozilo
  • kopije dokazila o lastništvu / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
  • potrdilo o plačanem DMV oz. oprostitvi plačila
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila