Katere dokumente potrebujem za odobritev znižanega vozila?

Potrebni dokumenti:

  • vloga kopije dokazila o lastništvu
  • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega
  • zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
  • ustrezen certifikat, iz katerega mora biti razvidno, da so vzmeti odobrene za določen tip oz. izvedenko vozila
  • poročilo o vgradnji z navedenimi identifikacijskimi podatki vozila, oznakami vgrajenih vzmeti, datumom
  • vgradnje in izjavo, da je vgradnja opravljena v skladu z zahtevami in navodili proizvajalca.
  • originalni izpis kontrole geometrije podvozja vozila (optika)