Kako postopati v primeru izgubljenega Potrdila o skladnosti (homologacijski kartonček)?

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.105/09) v svojem 52. členu določa, da izda dvojnik potrdila o skladnosti proizvajalec (pooblaščeni zastopnik) oziroma strokovna organizacija, ki je izdala osnovno potrdilo o skladnosti.

Dvojnik potrdila o skladnosti se izda na zahtevo lastnika.

Za več informacij se obrnite na enega izmed naših kontaktov, kjer boste točno izvedeli na kateri je bilo izdano osnovno potrdilo in kakšen je postopek za izdajo duplikata.