Kakšna je razlika med zavarovanjem AOplus in nezgodnim zavarovanjem?

Voznik vozila s katerim je bila povzročena škoda, nima pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti in prav to vrzel pokriva AOplus zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb. Tako dobi zavarovanec-voznik vozila, ki je kriv za prometno nesrečo, zavarovalnino.

Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Slovenije o odgovornosti za škodo, kar je drugače kot pri nezgodnem zavarovanju voznikov, potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, kjer se za oceno stopnje invalidnosti uporablja tabela invalidnosti.

Nezgodno zavarovanje je zavarovanje oseb v vozilu, ki je navedeno na polici za primer smrti in invalidnosti (vezano je na število sedežev v vozilu).

Obveznost zavarovalnice izplačati zavarovalno vsoto oziroma zavarovalnino nastopi ob nastanku nezgode med vožnjo ali upravljanjem vozila za osebe, ki so nezgodno zavarovane v motornem vozilu, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno zmožnost.