Kaj potrebujem, če želim v imenu lastnika vozila urediti registracijo vozila, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjavo vozila iz prometa?

V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila iz prometa v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba.

Izpolnite in natisnite pooblastilo