Kupujem rabljeno vozilo v Sloveniji. Katere davke moram plačati? Kakšna je razlika, če ga kupim od preprodajalca, fizične osebe ali od večjega prodajalca, ki se ukvarja z uvozom vozil iz EU?

V primeru nakupa rabljenega vozila v Sloveniji je za obdavčitev tega prometa pomembna vrsta prometa in kdo so pogodbene stranke pri nakupu oziroma prodaji vozila. Za promet rabljenih vozil na ozemlju Slovenije je značilno, da se izključujeta davek na dodano vrednost in davek na motorna vozila, prav tako za ta promet ne nastane obveznost plačila okoljske dajatve.

V primeru, da je prodajalec vozila oseba, identificirana za namene DDV, ki je vozilo nabavila od drugega zavezanca za DDV, ki je imel pravico do odbitka DDV za to vozilo, vam bo na računu obračunal 20-odstotni DDV.

Če prodajalec obračunava DDV od razlike v ceni (po posebni ureditvi za rabljeno blago – predvsem komisijska prodaja), bo samo obračunal DDV, ne bo pa ga prikazal na računu. V obeh primerih se tako DMV od prodaje vozila ne plača. Za vozilo, ki je bilo registrirano v eni od držav članic EU in pridobljeno v Slovenijo, je treba preveriti, ali so bile plačane vse dajatve ob pridobitvi, in zahtevati potrdilo o plačilu DMV, ki je podlaga za homologacijo in registracijo vozila.

V primeru nakupa rabljenega vozila od fizične osebe DDV ne bo obračunan, zato se od tega prometa plačuje DMV. V roku 15 dni od dneva nakupa je treba pri davčnem organu vložiti napoved, ki bo na podlagi vrednosti vozila odmeril DMV po 5-odstotni stopnji, ki velja za rabljena vozila – tudi za motorna kolesa in kolesa z motorjem, če od njihovega prometa ni bil obračunan DDV.

Vir: DURS