Ali moram plačati celotno dajatev za uporabo vozila, ne glede na zamik odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS?

Glede plačevanje letne dajatve se z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji določa, da mora biti le-ta plačana od datuma poteka veljavnosti, ki je navedena na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana.