PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “MULTITASKING JE KUL, AMPAK NE ZA VOLANOM”

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »MULTITASKING JE KUL, AMPAK NE ZA VOLANOM « (v nadaljevanju nagradna igra) je Regia Group d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je ozaveščanju o tem, da multitasking ne sodi za volan, promocija blagovne znamke Regia Group d.d., izvajanje trženjskega komuniciranja in sicer na področju Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od ponedeljka, 16. 9. 2019, do vključno nedelje, 15. 12. 2019. Nagradna igra poteka preko spletne strani http://gasperjev-izziv.regia.si. Povezava do nagradne igre je objavljena tudi na Facebook strani REGIA.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi:

 • ki v celoti upoštevajo vse potrebne korake za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani http://gasperjev-izziv.regia.si,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri na način, da podajo izrecno privolitev k tem splošnim pogojem in k obdelavi zahtevanih osebnih podatkov (podrobneje v čl. 5 teh pravil).

Sodelujoči, mlajši od 18 let, lahko sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, ...).

4. Način sodelovanja

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na način, da:

 • izpolnijo obvezna polja (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) in oddajo zaobljubo s klikom na gumb "oddaj zaobljubo in sodeluj v nagradni igri"
 • ob tem izrecno privolijo k tem splošnim pogojem.

5. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Za sodelovanje v nagradni igri bomo za namen izvedbe nagradne igre (žreb, objava nagrajencev, obveščanje) na spletni strani http://gasperjev-izziv.regia.si od vas zahtevali (ime in priimek, telefonsko številko, elektronski naslov).

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke za namene nagradne igre, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) št. 2016/679 (v nadaljevanju Uredba).

Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih bomo trajno izbrisali v roku 30 dni po zaključku nagradne igre oz. najkasneje 15 dni po prejemu vašega preklica soglasja za trženjsko komuniciranje. Podatki prejemnikov nagrad, pa bodo 3 mesece objavljeni na spletni stran http://gasperjev-izziv.regia.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si.

6. Dobitki v nagradnem natečaju

V nagradnem natečaju bo podeljenih 11 nagrad:

 • 1x glavna nagrada: večerja za dve osebi na zajli, v vrednosti 99, 80 EUR (z DDV-jem). Termin je možno rezervirati v okviru razpisanih terminov organizatorja večerje na zajli, podjetja Jezeršek gostinstvo d.i.i. Darilni bon v pločevinki Večerje na zajli velja eno leto od izdaje.
 • 5x nahrbtnik Regia
 • 5x prva pomoč za avtomobiliste

Nagrade niso zamenljive za gotovino ali za druge nagrade, prav tako niso prenosljive na tretje osebe.

7. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo, v ponedeljek 16. 12. 2019 v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja Regia Group d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, v prisotnosti komisije, sestavljene iz predstavnikov podjetja Regia Group. Izidi žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo izžrebali sodelujoče, ki so upoštevali vse korake zahtevane za sodelovanje v nagradni igri. Žreb nagrajencev je naključen. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani http://gasperjev-izziv.regia.si, najpozneje 7 dni po zaključku natečaja. Izidi žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Izločitev iz tekmovanja

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako bodo iz tekmovanja izločeni vse tekmovalci, za katere organizator sumi, da so do boljšega rezultata prišli z kakršno obliko goljufije. Organizator bo te igralce nepreklicno odstranil iz nabora sodelujočih, rezultat pa se bo trajno zbrisal.

9. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti ali telefonsko, na kontaktne podatke, ki jih imajo zapisane med poslanimi podatki v 7 delovnih dneh po žrebu.

Nagrada bo dobitnikom dostavljena ali poslana po pošti v roku 30 dni na domači naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja;
 • organizator sumi, da je igralec prišel do rezultata z goljufijo.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu http://gasperjev-izziv.regia.si.

Prejemniki nagrad morajo pred izplačilom nagrad v skladu z Zakonom o davčnem postopku na pisno zahtevo organizatorja v roku 5-ih delovnih dni od poziva predložiti svojo davčno številko. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. V kolikor tega ne storijo, izplačilo nagrade ni mogoče. Davek na podlagi zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre.

Nagrajenci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje poštnih storitev ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile dostavo poslanih odgovorov in podatkov za sodelovanje v žrebu.
 • za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce, tak sodelujoči pa tudi ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more postati nagrajenec.
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Prijava na e-novice

Ob sodelovanju v nagradni igri lahko udeleženec tudi odda privolitev, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri, vključijo v zbirko podatkov organizatorja za namene trženja; da se ti podatki obdelujejo za vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje elektronskega časopisa. Udeleženec se strinja, da se ti podatki uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, po telefonski številki, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator/upravljalec.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca/organizatorja zahteva, da brez odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih hrani, s tem da prekliče dano privolitev. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali na e naslov: info.regiagroup@regia.si.

Posameznik organizatorju/upravljalcu dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator/upravljalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator/upravljalec se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) št. 2016/679 (v nadaljevanju Uredba). Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Regia Group.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov info.regiagroup@regia.si, najpozneje v 15 dneh od nastanka reklamacije. Pritožbena komisija mora reklamacijo rešiti v 15 dneh od prejema reklamacije.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani http://gasperjev-izziv.regia.si.

Ljubljana, 15. 9. 2019

Regia Group d.d.
Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...