REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 18.2.2021

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik