REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - PREJEM OBVESTILA O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA 17.06.2020

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik