REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža 08.05.2019

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik