REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO O SKLICU SKUPŠČINE 31.8.2022

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

29. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 31. 08. 2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Več preberite v pripetem dokumentu.