REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO O SKLICU SKUPŠČINE 30.8.2024

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

31. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 30. 08. 2024 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Več preberite v pripetem dokumentu.