REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO O SKLICU SKUPŠČINE 22.07.2020

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

27. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 31. 08. 2020 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Več preberite v pripetem dokumentu.