REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. - Obvestilo o sklicu skupščine 19.07.2019

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

26. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 29.08.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več preberite v pripetem dokumentu.