REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. - Obvestilo o prevzemni ponudbi in objavi prospekta 30.05.2019

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o prevzemih družba REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do prevzemne ponudbe (PDF)

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik