REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO DELNIČARJEM O POPRAVKU SKLICA SKUPŠČINE 26.7.2021

Uprava družbe REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, delničarje obvešča, da je v sklicu 28. redne skupščine družbe, objavljenem dne 16. 7. 2021, prišlo do pomote pri zapisu presečnega dne za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini, in sicer je pravilni presečni dan konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Ob upoštevanju navedenega družba REGIA GROUP d.d. objavlja popravljen sklic 28. redne skupščine družbe.

Več preberite v pripetem dokumentu.