REGIA GROUP, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE D.D. - OBVESTILO DELNIČARJEM O POPRAVKU SKLICA SKUPŠČINE 23.8.2022

Uprava družbe REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, delničarje obvešča, da je v sklicu 29. redne skupščine družbe, objavljenem dne 29. 7. 2022, prišlo do nejasnosti pri zapisu presečnega dne za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini.

Skladno z ZGD-1 je presečni dan za udeležbo na skupščini konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine ter delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik