REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d. - Objava ZTFI-1 08.05.2019

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o prevzemih družba REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik