Nasveti 3 MIN

Vožnja voznika začetnika s spremljevalcem (L)

Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot učinkovit način pridobivanja vozniških izkušenj, ki so predvsem za voznika začetnika še kako dobrodošle.


Praktične izkušnje so lahko najbolj dragocen vir znanja za varno vozniško prihodnost. O vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar je voznik oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje. Oba, tako voznik kot spremljevalec, pa morata izpolnjevati predpisane pogoje za takšno obliko udeležbe v cestnem prometu. Vožnja s spremljevalcem je namenjena pridobivanju voznih izkušenj in ni nadomestilo za redne in obvezne ure praktičnega usposabljanja v šoli vožnje, ga pa lahko zelo učinkovito dopolnjuje.

Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira dragocene izkušnje in oblikuje vozniške navade ter se tako bolje pripravi na morebitne izzive, s katerimi se bo srečeval v vsakodnevnem prometu. Zato je pomembno, da spremljevalec odgovorna oseba, ki z nasveti vozniške zrelosti prispeva k osvojitvi pravilnih vozniških navad in ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa.

S spremljevalcem smete začeti z usposabljanjem v šoli vožnje (tečaj CPP), ko dopolnite 16 let. Pod določenimi pogoji smete voziti osebni avtomobil, dokler ne opravite vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

 Če ste starejši od 16 let in izpolnjujete pogoje za vožnjo s spremljevalcem, smete voziti osebni avtomobil s spremljevalcem. Spodaj boste našli nekaj osnovnih pogojev za vožnjo s spremljevalcem (vsi pogoji pa so določeni v Zakonu o voznikih): 

  • opravljen teoretični in praktični del usposabljanja v šoli vožnje za voznika motornih vozil kategorije B,
  • vozilo mora biti označeno s predpisano “L” tablico,
  • v evidenci brez zabeležene kazenske točke v cestnem prometu (če imate vozniško dovoljenje morda za vožnjo motornih vozil druge kategorije)…

Vozilo mora biti označeno s predpisano tablico kvadratne oblike zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem, mora biti »L« tablica nameščena na levi polovici zadnje strani vozila. Tablica mora biti velikosti vsaj 178 x 178 mm in mora odsevati svetlobo.

Zeleno L tablico lahko po novem dobite tudi v našem Regia Centru Vodovodna.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let. Poleg tega v evidenci morebitnih izrečenih kazenskih točk ne sme imeti več kot pet kazenskih točk. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje, ki ga opravi upravna enota na podlagi vloge. Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat za voznika pri izbrani upravni enoti. Med usposabljanjem mora kandidat za voznika pri sebi imeti evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Ne pozabite, da je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za morebitni prekršek, ki ga povzroči oseba, ki se usposablja s spremljevalcem. Vsekakor pa pred začetkom usposabljanja pri izbrani zavarovalnici preverite tudi pogoje avtomobilske odgovornosti za škodo, povzročeno tretji osebi z vozilom, ki ga je vozila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem. Praviloma so predvidena enaka doplačila kot za voznike, ki imajo manj kot tri leta veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.

V kategorijo »mladi voznik« spadate vsi tisti, ki imate manj kot tri leta vozniških izkušenj (šteto od prve pridobitve vozniškega dovoljenja) kot tudi kandidati za voznika, ki vozite vozilo s spremljevalcem. Zavarovanje »MladiVoznik« je samostojno zavarovanje, vezano na voznika in ne na osebno vozilo. S tem zavarovanjem lahko brezskrbno vozite katerokoli osebno vozilo, npr. očetovo, mamino, babičino ali prijateljevo vozilo, lastnikom teh vozil pa ni potrebno plačevati dodatka zaradi povečane nevarnosti mladega voznika.

Obiščite vam najbližjo poslovalnico Regia Center, kjer vam bomo z veseljem nudili vse informacije glede najprimernejšega zavarovanja https://www.regia.si/poslovalnice/

Srečno vožnjo in ostanite z nami na dobri poti.