Nasveti 3 MIN

Skladnost vozil in homologacija

Ste uvozili vozilo ali ga predelali in potrebujete potrdilo o skladnosti vozila, potrebno za registracijo? Preverite ali je potreben nov vpis predelave.


Za vsako posamično pridobljeno vozilo iz EU ali EGP je potrebno pridobiti potrdilo o skladnosti oz. homologacijo. Prav tako je potrebno za vsako spremembo na že registriranem vozilu opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila, saj mora biti vsaka sprememba originalno homologiranih delov ustrezno vgrajena in preverjena za določen tip vozila ter zabeležena v potrdilu o skladnosti.

Kdaj potrebujete potrdilo o skladnosti - homologacijo?

Ko želite registrirati:

 • rabljeno vozilo predhodno registrirano v drugi državi članici EU,
 • novo vozilo z enotno evropsko (ES) homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU,
 • vozilo, uvoženo iz območja izven EU ali brez enotne evropske (ES) homologacije,
 • vozilo, ki je bilo deležno sprememb in predelav.

V prvih dveh primerih se za pridobitev ustreznih potrdil opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja, v drugih dveh pa posamična odobritev predelanega vozila.

Dokumenti, ki jih potrebujete za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila:

 • Vloga kopije tujega prometnega dovoljenja za že registrirano vozilo.
 • ES-certifikat o skladnosti (COC)-za novo vozilo.
 • Kopije dokazila o lastništvu.
 • Potrdilo o plačanem DMV oz. oprostitvi plačila.
 • Pooblastilo lastnika, če niste lastnik vozila.

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede tudi za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je bila na njem pozneje narejena predelava, ki ustreza vsaj enemu od naslednjih pogojev:

 • se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila,
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

Najpogostejše predelave vozil, ki zahtevajo vpis v potrdilo o skladnosti:

 • zamenjava platišč in pnevmatik
 • vgradnja vlečne kljuke
 • temnenje stekel
 • zamenjava izpušnega lonca
 • vgradnja športnih vzmeti
 • namestitev spojlerjev
 • zamenjava svetlobnih teles
 • sprememba barve
 • vtis VIN številke…

Nasvet: Spremembe na vozilu se morajo evidentirati najkasneje v roku 15 dni. Predelave in spremembe na vozilu, ki pomenijo poslabšanje njegovih varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti, niso dovoljene.

Dobro je vedeti: Zahtevo za posamično odobritev predelanega vozila vloži lastnik vozila, ki zahtevi priloži obstoječe potrdilo o skladnosti in tehnično dokumentacijo oz. listine o skladnosti povezane z opravljenimi spremembami na vozilu.

Za vsa dodatna vprašanja bodo z veseljem odgovorili naši strokovnjaki: homologacija@regia.si

Kako postopati v primeru izgubljenega potrdila o skladnosti?

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09) v svojem 52. členu določa, da izda dvojnik potrdila o skladnosti proizvajalec (pooblaščeni zastopnik) oziroma strokovna organizacija, ki je izdala osnovno potrdilo o skladnosti. Dvojnik potrdila o skladnosti se izda le na zahtevo lastnika vozila. Za več informacij se obrnite na enega izmed naših kontaktov poslovalnic Regia Center, kjer boste izvedeli kje je bilo osnovno potrdilo izdano in kakšen je postopek za izdajo duplikata.

Nudimo tudi storitve za vpis statusa starodobnim vozilom.

Pri dokumentaciji za vpis statusa starodobnika vam pomagajo v naši poslovni enoti PE PRIMSKOVO. Prav tako lahko uredite včlanitev v SVAMZ in si pridobite razne ugodnosti (pisarna SVAMZ 041 989 191).