Obvestila 1 MIN

Pooblastilo za registracijo vozila

Če želite urediti podaljšanje registracije za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika vozila.


V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba.

Če želite opraviti samo tehnični pregled, pooblastilo ni potrebno.

Za prodajo rabljenega vozila ali identifikacijo pa potrebujete pooblastilo lastnika vozila, overjeno na upravni enoti ali pri notarju.

Izpolnite in natisnite pooblastilo