Obvestila 2 MIN

Novinarska konferenca o uspehu naše skupine

12. novembra 2019, je na sedežu našega podjetja potekala novinarska konferenca, katere glavna tema je bil izjemen uspeh skupine Regia Group d.d., ki ga je dosegla v zadnjem letu.


»Naša skupina je v zadnjih nekaj letih uspešno izvedla finančno in poslovno prestrukturiranje. Dolg skupine je še v letu 2010 znašal več kot 107 milijonov evrov. Do danes smo s finančnim in poslovnim prestrukturiranjem uspeli svojo zadolženost znižati na vzdržnih 13,9 milijona evrov. Torej smo v 9-ih letih dolg zmanjšali za skoraj 100 milijonov evrov in to brez odpuščanja. S tem smo dosegli raven, ki nam omogoča stabilen razvoj v prihodnosti. Osnovno vodilo novega vodstva je bilo, da v procesu prestrukturiranja vsi upniki, ki so s skupino v preteklosti poslovno sodelovali, ne utrpijo poslovne škode. To smo tudi dosegli. In to je tudi osnova, da smo z vsemi našimi poslovnimi partnerji ohranili dolgoročni partnerski poslovni odnos,« je na današnji novinarski konferenci poudaril naš direktor dr. Samo Javornik.

Prestrukturiranje se je začelo s finančno krizo. V tem času sta bila formirana dva ključna finančno neodvisna poslovna stebra, in sicer avtomobilizem ter nepremičnine. Odprodani so bili vsi nepremičninski projekti, ki niso več ustrezali zahtevam trga. S temi ukrepi se je začela zmanjševati kompleksnost skupine in s tem se je zmanjšala tudi finančna obveznost. V drugi polovici letošnjega leta je bil izveden program refinanciranja obstoječega dolga in tako se je tudi uradno zaključilo obdobje poslovanja v kriznih razmerah.

Samo Javornik

»Sedaj smo postali zdrava skupina z uravnoteženo strukturo virov financiranja, kar nam omogoča pričeti z novim razvojnim ciklom. Regia Group je organizacijsko in stroškovno optimizirana ter pozitivno zre v prihodnost. Uspešno smo se vrnili na trg in se ponovno posvetili razvojnim projektom. Imamo jasno začrtano vizijo. Neto dobiček, izkazan v lanskem letu, je primerljiv z načrtovanimi rezultati za obdobje 2019–2023. Po dolgih letih gre za rezultat, ki dobro odraža raven denarnega toka,« je povzel direktor. Na vprašanje, kakšen je recept za uspeh, pa v prispodobi odgovarja: »Recept je slana voda - morje, znoj in solze.«

Samo Javornik