Nasveti 2 MIN

KAKO POTEKA POSTOPEK REGISTRACIJE VOZILA?

Na vprašanje kako poteka registracija vozila ni povsem enoznačnega odgovora, saj je postopek drugačen, v primeru če gre za novo ali rabljeno vozilo. Za oba primera, pa smo opisali postopek v nadaljevanju.


Registracija novega vozila

Ker je vozilo novo, se smatra kot tehnično brezhibno, zato tehnični pregled ni zahtevan, vozilo je potrebno le registrirati.

Za prvo registracijo vozila potrebujete zavarovanje vozila, pri katerem vam prijazni sodelavci v Regia Centru z veseljem pomagajo.

Ko predložite potrebne dokumente (spodaj najdete seznam), in poravnate letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, dobite izdano novo prometno dovoljenje. Prav tako dobite dve novi tablici (ali 3, v kolikor imate lahki priklopnik) za vaše vozilo.

Registrski tablici lahko dobite tudi z napisom po vaši izbiri, vendar je v tem primeru potrebno doplačilo, saj se tablice izdelajo po naročilu.

 Katere dokumente potrebujem za prvo registracijo vozila?

 • račun o nakupu vozila ali kakšno drugo dokazilo o nakupu vozila (npr. leasing pogodba, soglasje, itd.),
 • dokazilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi (homologacija),
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • osebni dokument za fizične osebe,
 • statistični obrazec (AJPES) za pravne osebe,
 • zavarovalno polico - potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in
 • potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu (če je vozilu na novo registrirano in starejše od 4 let).

Podaljšanje registracije vozil

Podaljšanje registracije se opravi vsako leto, ko nam poteče veljavnost prometnega dovoljenja oz. nekaj dni pred tem, saj lahko v nasprotnem primeru dobite kazensko globo.

Če je potreben tehnični pregled vašega vozila, ga morate opraviti pred podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja (največ 30 dni prej).

Poleg tega, da je vozilo tehnično brezhibno, za podaljšanje prometnega dovoljenja potrebujete še:

 • potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • prometno dovoljenje,
 • plačilo cestne dajatve (cestnine),
 • veljavni osebni dokument ali veljavno vozniško dovoljenje.

Ste vedeli da lahko uredite registracijo vozila tudi za drugo osebo?

V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila iz prometa v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba. Pooblastilo najdete na tej povezavi.

Kako pa poteka postopek pri pravnih osebah?

Vse postopke v zvezi z registracijo vozil lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba z veljavnim osebnim dokumentom. Pravne osebe poleg naštetega potrebujejo še statistični obrazec od AJPES-a, žig, sklep sodišča in davčno številko.