Nasveti 4 MIN

Dobro zavarovanje avta

Neskončne možnosti zavarovalnih paketov in velika izbira zavarovalnic vam ne bodo več povzročale težav. Pri Regia Group lahko na enem mestu poleg nakupa vozila hkrati uredite tudi zavarovanje. Če pa je vaš jekleni konjiček že v domači garaži, ga lahko zavarujete tudi iz udobja naslanjača v kar treh preprostih korakih: izpolnite spletni obrazec, fotografirajte svojo trenutno zavarovalno polico in počakajte na klic referenta. Do takrat pa poglejmo, kaj morate vedeti o zavarovanju vašega vozila.


Kdaj je treba urediti avtomobilsko zavarovanje?

Zakon narekuje, da morate zavarovanje za svoje vozilo skleniti, preden ga začnete uporabljati v prometu. To morate obnavljati, vse dokler je vozilo v uporabi. Tudi prometno dovoljenje lahko dobite šele potem, ko predložite dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki mora veljati za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje. Tako je obvezno zavarovanje predpogoj za registracijo vozila.

Ali morate zavarovanje urediti tudi ob spremembi lastništva vozila?

Da, obvezno zavarovanje se namreč ne prenaša več na novega lastnika, temveč velja le do trenutka, ko novi lastnik sklene novo zavarovanje. Tako je novi lastnik zavarovanje dolžan skleniti pred registracijo vozila na svoje ime.

*Dobro je vedeti: Ker staro zavarovanje preneha z dnem sklenitve novega zavarovanja, je prejšnji lastnik upravičen do vrnitve sorazmernega dela neizkoriščene premije, če v zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenega odškodninskega zahtevka.*

Kateri zavarovalni paket izbrati?

Obvezno zavarovanje je le prvi korak. Za večjo brezskrbnost uredite tudi razna dodatna kritja, za popolno varnost pa priporočamo sklenitev kasko zavarovanja. Ker je to velika odločitev, ki terja temeljiti premislek, vam pomagamo z vodičem po avtomobilskih zavarovanjih »Kaj krijejo posamezna zavarovanja«?

 • ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO)
  Verjetno ga bolje poznate pod imenom obvezno zavarovanje, ki zagotovi, da morebitno škodo, ki jo povzročite drugim, krije zavarovalnica. V sklopu tega zavarovanja ste zavarovani tudi sami, vendar le v primeru, da je nezgodo zakrivil voznik drugega vozila. Zavarovalnica škodo povrne, če je pri uporabi vozila, navedenega v polici, prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe in uničenja ali poškodovanja stvari.

 • ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI TELESNIH POŠKODB (AO+)
  Ste vedeli, da če ste odgovorni za povzročeno škodo, po zakonu nimate pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti? Ravno pred takšnim tveganjem vas varuje zavarovanje AO+. Tukaj se zavarovalnica zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi morebitnih telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi zavarovanec. V primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode zavarovalnica svojcem povrne odškodnino zaradi smrti.

 • NEZGODNO ZAVAROVANJE
  Je oblika osebnega zavarovanja, ki nudi pomoč zavarovancem in njihovim svojcem ob nezgodi. Za nezgodo se v tem primeru šteje vsak nenaden in nepredviden dogodek, ki ima za posledico smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno delovno nezmožnost ali okvaro zdravja zavarovane osebe. Pri nezgodi se zavarujejo tudi smrt, trajna izguba splošne delovne nezmožnosti zaradi invalidnosti, začasna nezmožnost za delo v obliki dnevnih odškodnin in okvara zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč s kritjem stroškov zdravljenja.

 • AVTOMOBILSKA ASISTENCA
  Paket je izjemno priporočljiva oblika asistenčnega zavarovanja, pri katerem vam zavarovalnica kar 24 ur na dan zagotavlja pomoč in kritje stroškov, če je vaš avtomobil nevozen zaradi okvare, poškodbe, uničenja ali kraje. Asistenca vam v vseh navedenih primerih nudi prevoz, namestitev v hotelu in nadomestnega voznika v tujini ter uredi celo vrnitev mladoletnih upravičencev iz tujine. Na pomoč vam priskoči, tudi če vam zmanjka goriva ali če imate težave s ključi (zaklenjeni ključi v vozilu, izguba ključev ipd.).

 • KASKO ZAVAROVANJE
  Kasko krije škodo na vašem vozilu kot posledico presenetljivih dogodkov, ki nastanejo:

  • v prometu in mirovanju (prometna nesreča, trčenje vozila, zdrs vozila, prevrnitev ipd.),
  • ob naravnih in elementarnih nesrečah (požar, neposredni udar strele, eksplozija, toča ipd.),
  • ob posebnih dogodkih (družbenopolitični dogodki, manifestacije, demonstracije, nasilno ali objestno dejanje tretjih oseb ipd.).
 • DELNI AVTOMOBILSKI KASKO
  To obliko zavarovanja lahko sklenete le za posamezne nevarnosti ali pa tudi ob polnem zavarovanju avtomobilskega kaska, če prepoznavate večjo nevarnost za poškodbe stekel, luči, ogledal, škodo, nastalo na parkiriščih, ali zaradi divjadi in domačih živali ipd.

Sklenite zavarovanje na daljavo

Avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje doma ali potovanja, nezgodno zavarovanje …? Vse lahko uredite na daljavo, hitro in preprosto, v samo treh korakih:

Izpolnite obrazec

Podatki o zavarovanju

Kontaktni podatki


Priporočamo vam, da izberete paket, ki krije kar največ možnih pripetljajev v skladu z vašimi finančnimi zmožnostmi. Saj veste, težko je postaviti ceno na življenje.