Nasveti 3 MIN

Znate pravilno izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči?

Vsem dobro poznan modro-rumen list papirja prejmemo ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Identično poročilo, a v različnih jezikih, izdajajo zavarovalnice po vsej Evropi, zato v primeru prometne nesreče s tujcem ne boste imeli težav pri izpolnjevanju obrazca. Poskrbite, da imate obrazec vedno pri roku, najboljše je, da ga shranite kar v predalu vašega vozila.


Ali znate pravilno izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči?

Vsem dobro poznan modro-rumen list papirja prejmemo ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Identično poročilo, a v različnih jezikih, izdajajo zavarovalnice po vsej Evropi, zato v primeru prometne nesreče s tujcem ne boste imeli težav pri izpolnjevanju obrazca. Poskrbite, da imate obrazec vedno pri roku, najboljše je, da ga shranite kar v predalu vašega vozila.

Izpolnitev Evropskega poročila o prometni nesreči ne pomeni priznavanja krivde, je le zapis dejstev o prometni nesreči, ki zavarovalnici olajša kasnejše reševanje škodnega primera. To je še posebej pomembno, če na kraju prometne nesreče ali drugega neljubega dogodka ni bilo prisotne policije, ki bi opravila pregled in izdala zapisnik.

Kdo da poročilo in kdo ga izpolni

V primeru udeležbe dveh vozil v prometni nesreči uporabite en komplet poročila, ki vsebuje original in kopijo. Priporočamo, da pišete krepko, tako bo kopija čitljiva. Ni pomembno, katero vozilo je vpisano pod stolpec A in katero pod B, prav tako ni pomembno, čigavo je poročilo.

Izpolnjeno poročilo morate v čim krajšem času dostaviti vaši zavarovalnici, pri kateri imate zavarovano vozilo.

Kako pravilno izpolniti poročilo

V rubriko 5 vpišemo morebitne priče, njihova imena, naslove in telefonske številke. Takoj po nesreči prosimo morebitne očividce za njihove kontaktne podatke. Če se ne moremo dogovoriti o krivdi, bodo namreč dobrodošle tudi verodostojne izjave prič.

Polja od 6 dalje (razen skice) izpolnjujemo ločeno za obe vozili. Podatke o vozniku, ki ni nujno sklenitelj zavarovanja, prepišemo iz vozniškega dovoljenja. Če gre za prometno nesrečo z udeležencem, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (npr. s kolesarjem), prepišemo podatke z osebnega dokumenta.

V rubriki 10 označimo mesto trčenja na vozilu, ki ga opisujemo.

V rubriki 11 opišemo vidne poškodbe na vozilu, ki ga opisujemo.

V rubriki 12 s križci označimo polja, katerih opis najbolj ustreza obnašanju vozila, ki ga opisujemo. Zelo verjetno je, da označimo več polj. V spodnji kvadratek vpišemo število označenih polj.

Rubrika 13 je skica nezgode in naj vsebuje najpomembnejše podatke, kot so smer vožnje obeh vozil, prometni znaki, talne označbe, imena ulic. Ne pozabimo označiti, katero vozilo smo opisovali kot vozilo A in katero kot B.

V rubriko 14 vpišemo priznanje krivde, če smo sporazumno ugotovili povzročitelja. V to polje vpišemo tudi priče in druge okoliščine, ki pomagajo pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče.

Kako mi lahko pri zavarovanju vozila pomaga Regia Group

Na voljo so vam naši izkušeni zavarovalni zastopniki, ki vam bodo z veseljem prisluhnili in vam strokovno svetovali ter prilagodili zavarovalna kritja vašim potrebam in pričakovanjem. V sodelovanju z vsemi najpomembnejšimi zavarovalnicami vam zagotavljamo široko in celovito ponudbo vseh zavarovalnih storitev.

V poslovalnicah Regia Group lahko uredite vse vrste zavarovanj, tudi zavarovanje za vaše vozilo. Ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti boste prejeli tudi Evropsko poročilo o prometni nesreči.