Družba

Podjetje REGIA GROUP d.d. je bilo ustanovljeno leta 1996 kot pravna naslednica Avtohiše Ljubljana, družbe z več kot 40-letno tradicijo na področju avtomobilizma. Uspešna rast in razvoj družbe, ki sta plod jasno začrtane vizije in nenehnega vlaganja v strokovni razvoj kadrov, sta njene naložbe postopoma usmerila tudi v druga področja poslovanja in na tuje trge. Podjetje REGIA GROUP d. d. ima danes naložbe v številnih uspešnih podjetjih v Sloveniji, ki poslujejo predvsem na področjih avtomobilizma in nepremičnin.

Osrednja področja delovanja krovne družbe REGIA GROUP d.d. so izvajanje tehničnih pregledov, razvoj novih programov ter zagotavljanje solventnosti in likvidnosti družb.

Podjetje je organizirano po oddelkih:

Naziv: REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d.
Skrajšan naziv: REGIA GROUP d.d.
Sedež: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1 589 12 03
Telefax: +386 (0) 1 589 12 55
e-pošta: info.regiagroup@regia.si
Matična številka: 5913187
ID številka za DDV: SI45958670
Številka vpisa v sodni register: SRG 2017/52340
Datum vpisa v sodni register: 06.01.1996
Šifra dejavnosti: 70.100
Direktor: dr. Samo Javornik
Osnovni kapital: 5.084.346,42 EUR

Podjetje REGIA GROUP d.d. usmerja svoja hčerinska podjetja k doseganju nadpovprečnih donosov in skrbi za stranke v okviru panog, v katerih delujejo.

V vseh naših družbah si prizadevamo, da zadovoljimo in presegamo pričakovanja strank, lastnikov in poslovnih partnerjev ter ustvarjamo privlačne možnosti za zaposlitev najboljših kadrov. Naš temeljni cilj je bil in bo tudi v prihodnje poskrbeti za zadovoljne stranke in posredno plemenititi premoženje družbe.

  • Naše poslovanje je usmerjeno k doseganju poslovnih ciljev ter zadovoljstva strank, poslovnih partnerjev, lastnikov in zaposlenih.
  • Pri poslovanju nas vodijo etična načela, zanesljivost, poštenost in odkritost v odnosu do naših strank, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov.
  • Zaposleni v podjetju REGIA GROUP d.d. si nenehno prizadevamo izboljšati kakovost poslovanja, tako da razvijamo svoja znanja, spodbujamo inovativnost in timsko delo ter skrbimo za prenos znanja in izkušenj med sodelavci.
  • Celovitost naše ponudbe zagotavljamo v tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji in nenehno iščemo še boljše rešitve za doseganje poslovne odličnosti.
  • Smo družba s korektnim odnosov do lastnikov, kar se odraža v povečevanju vrednosti imetja družbe in rednem izplačevanju dividend.

Dr. Samo Javornik
Direktor družbe

Mag. Evgen Jesenko
Direktor programa avtomobilizem

Aleš Bešter
Direktor programa nepremičnin

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...